Černý Jaroměř - Cerny Seed - semena, výsevy, osiva

CHIN ENG RU CZ
HISTORIE SPOLEČNOSTI Černý Seed s.r.o.
Příběh společnosti se začal psát již v roce 1859, tedy o pět generací zpátky, kdy ji založil předek současných majitelů, zapálený zahradník a obchodník se semeny, Ferdinand Hlaváček (1822–1897). V roce 1896 se jeho dcera vdala za Františka Černého (1865–1925), zámeckého zahradníka se zkušenostmi z proslulých vídeňských zahrad barona Rothschilda. Jeho květinová vazba se stala skutečným pojmem v širokém okolí.

Od roku 1928 se začali pokračovatelé rodinné zahradnické tradice František Černý (1896–1968) a Marie Černá (1903–1987) specializovat na šlechtění a výrobu osiv, především petúnií a begónií. První původní odrůdu petúnie s názvem „Karkulka“ uvedli na trh již v roce 1934. František a Marie Černí vyšlechtili celou řadu klasických nehybridních odrůd a podařilo se jim prosadit se v konkurenci tehdejších zavedených německých semenářských firem.

V roce 1960 byla firma znárodněna a stala se na dlouhou dobu součástí státního podniku „Sempra“. Rodinnou tradici v této době rozvíjela další generace šlechtitelů Ing. Jan Černý (1928–1980) a Alenka Černá (1928–2000). S jejich jmény se pojí vznik prvních hybridních odrůd begónií (1959) a petúnií (1960) v tehdejším Československu. Postupně vyšlechtili špičkový sortiment hybridních odrůd petúnií, převislých hlíznatých begónií a oblíbených ledovek.

V roce 1991 byl podnik v rámci restitucí navrácen rodině Černých a navázal úspěšně na předešlou tradici. Šlechtění květin zasvětil svůj život i zástupce další generace RNDr. Jan Černý (1957–2016), který vyšlechtil řadu moderních hybridních odrůd begónií a petúnií.

V současné době v podniku pracují a řídí ho jeho dva synové PhDr. Jan Černý (1978) a Bc. Jakub Černý (1991). Zárukou kvality vyráběných osiv je kolektiv zkušených pracovníků, z nichž někteří pracují ve firmě i více než 25 let. Společnost Černý Seed s.r.o. je dnes vysoce specializovaným šlechtitelským a semenářským podnikem. Prakticky každo-ročně uvádí na trh nové hybridní odrůdy květin. Vyráběná osiva získávají stále větší popularitu a jsou s úspěchem distribuována zákazníkům po celém světě. Od roku 1934 u nás bylo vyšlechtěno více než 130 původních odrůd petúnií, begónií, bramboříků, konvalinek a dalších druhů květin. Odrůdy vyšlechtěné v Jaroměři obdržely celou řadu medailí na mezinárodních výstavách a třikrát byly oceněny cenou „Novitas Olomucensis“. Nejdůležitější je však skutečnost, že si po celou dobu udržely oblibu u zahradníků i milovníků květin.

Cerny Jaromer   Cerny Jaromer   Cerny Jaromer   Cerny Jaromer
Ferdinand Hlaváček František Černý František Černý a jeho žena

František a Marie Černí

Cerny Jaromer Cerny Jaromer Cerny Jaromer Cerny Jaromer
František a Jan Černý Alenka Černá Jan Černý
uprostřed Jan Černý starší,
nalevo jeho syn Jan,
vpravo jeho syn Jakub

Historie Černý
160 let historie zahradníků a šlechtitelů Černých v Jaroměři – příběh společnosti
 
  Copyright © 2023 Černý Seed .s.r.o. - všechna práva vyhrazena Úvod   |   O nás   |   Osiva   |   Výsevy   |   Návody   |   Kontakt   |    Černý Facebook
  Webdesign a programování Licker.cz